anaokulu-kucukcemece-kres-tatli-cocuklar-logo
Momo, Granny (korkunç büyükanne’nin evi) ve diğer birçok sosyal medya oyunları çocukların, duygusal-sosyal-bilişsel gelişimlerini olumsuz yönde etkilemeye […]
anaokulu-kucukcemece-kres-tatli-cocuklar-logo
Durum Bizim gibi ülkelerin en büyük avantajı, hali hazırda tartışılıyor olsa bile ataerkil olmalarıdır. Bizler on sekiz […]