AİLE REHBERİ

Anaokulu 3- 6 yaş grubu çocukların eğitiminin verildiği kurumlardır. Anaokullarını ailenin çocuk üzerindeki rolüne katkıda bulunan; çocuğun sosyal , duygusal, fiziksel ve bilişsel gelişimi destekleyen kurumlar olarak değerlendirmek gerekir.

Çocuk doğumdan 3 yaşa kadar olan süreçte ben merkezcidir. Bu dönemde paylaşmayı istemez, birebir ilişki kurmak ister, yalnız oynamaktan rahatsızlık duymaz. 3 Yaştan sonraki anaokulu döneminde ise yaşıtlarıyla birlikte olabileceği oyun gruplarına ihtiyacı vardır. Çocuk oyun gruplarında arkadaşlık kurmayı ve arkadaşlığı sürdürmeyi öğrenir. Böylece ben merkezli bir yaşantıdan paylaşma, kendini kabul ettirme gibi sosyal becerilerin yer aldığı bir yaşantıya yönelir .

  Anaokulları çocuğun sadece oyun oynadığı yerler olarak düşünülmemelidir. Oyun çocuk için ihtiyaçtır. Çocuk anaokulunda en iyi oyun ortamını bulur, akran gruplarıyla işbirliğini geliştirir. Çocuk kendi hakkını korurken başkalarının özgürlüğünü zedelememeyi öğrenir. Uzun yıllara dayalı araştırmalarda çocukluk yıllarında kazanılan davranışların büyük bir kısmının yetişkinlikte bireyin kişilik yapısına tavır, alışkanlık, inanç ve değer yargılarını biçimlendirdiği görülmüştür. Aslında yapılan araştırmalar insan hayatı boyunca kazanacağı niteliklerin %60’ını bu dönemde kazandığını göstermektedir.

  Anaokullarında eğitim, bilgi aktarımından çok, sözel faaliyetlerin geliştirildiği ve çocuğun yeteneğinin ortaya çıkarıldığı ortamlar olmalıdır. Froebel’in deyişiyle: “Anaokulunun amacı, öğrenmeye ilgi uyandırmaktır.”

BAŞKA ?

  Anaokulu eğitim programları, çocuğun zihinsel, sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimini destekleyebilmelidir. Yapılan araştırmalarda , 17 yaşına kadar olan zihinsel gelişmenin %50’sinin 4 yaşına, %30’unun ise 4 yaşından 8 yaşına kadar oluştuğu, 18 yaşına kadar gösterilen okul başarılarının %33’ünün 0-6 yaşına kadar aldıkları eğitime bağlı olduğu görülmüştür.

  Anaokulları, çalışan anneler için 3 yaş sonrası, çalışmayan anneler için ise 4 yaş sonrası düşünülmelidir. Bu süreçte aile iletişimi ve okul-aile etkileşimi oldukça gereklidir. Anaokulu, aileye çocuğun gelişim sürecine destek olmak için vardır. Aileye yardımcı kurumlardır. Böylece farklı aile yapılarından gelen çocuklar ortak eğitim hedefleri doğrultusunda sosyal, bilişsel ve duygusal olarak desteklenir.

Etkili bir anaokulunun eğitim hedefleri aşağıdaki şekilde olmalıdır:

• Temeli, okuma yazma ve öğrenmenin olması için gerekli olan becerilerin, dinleme, konuşma, oynama aktivitelerinin, gelişimini sağlama.
• Çocukların duygularını ifade edebilme becerilerinin gelişimini sağlama.
• Çocuğun kelime dağarcığını geliştirme.
• Çocuğun kendileri ile ilgili olumlu duygular geliştirme ve kendilerini tanıma becerilerini geliştirme.
• Karar verme becerileri geliştirme.
• Çocuklara çevrelerindeki dünyayı algılama ve tanıma fırsatları tanıma.

O halde anaokulları anne ve babalar için sadece çocuklarını bırakabilecekleri yerler olarak düşünülmemelidir. Anaokulu, sıcak anne kucağından sonra dünyaya açılan yepyeni bir penceredir. En önemlisi, çocuklar anaokulunda öğrenmeyi öğreniyorlar. Yapılan araştırmalar anaokullarındaki eğitimin önemini çeşitli boyutlarıyla ortaya koymuştur. Bu nedenle çocukların anaokulu eğitimi almaları gereklidir.