SCAMPER Metodu ile Daha İyi Problem Çözme

Thomas Edison’dan şöyle bir alıntı var: “Bunu daha iyi yapmanın bir yolu var – onu bul.” Bu, inovasyonun tam olarak ne olduğuyla ilgili, tamamen yeni bir şey yaratmak yerine mevcut süreçleri ve kavramları geliştirmekle ilgili. Tekerleği yeniden icat etmek zorunda değilsiniz, ancak daha verimli çalışmasını sağlayabilirsiniz. SCAMPER metodu bu anlayış üzerine kurulmuştur.

SCAMPER aslında bir kısaltmadır ve her harf bir düşünce tekniği temsil eder; Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to another use, Eliminate, Reverse (Yerine koy, Birleştir, Uyarla, Değiştir, Başka bir kullanıma koy, Ortadan kaldır, Tersine çevir.)

SCAMPER metodu, her iki kavramın da problemlere çözüm bulmayı amaçladığı Tasarım Düşüncesine çok benzemektedir . Bununla birlikte, Tasarım Düşüncesi insan faktörünü merkeze yerleştirir ve amacı problemleri çözmek için yaratıcı yollar bulmaktır. SCAMPER tekniği, problemlere olağandışı ve yaratıcı çözümler bulma sürecine daha fazla odaklanmakta, aynı zamanda yenilikçi fikirlerin ortaya çıkması ve bir ürünün ya da hizmetin geliştirilmesinin hedefidir.

Yedi SCAMPER tekniği

Substitute (Yerine Koy- Vekil)

Verimlilik kazanımı gibi iyileştirmelerle sonuçlanıp sonuçlanmayacağını görmek için bir başkasıyla değiştirebileceğiniz konsept, ürün, hizmet veya işleminizin bir parçasını bulun. Bu, deneme ve hata süreci gibi hangi alternatifin daha iyi çalıştığını test etmenize yardımcı olacaktır. Bir ikame için bir örnek, araçları daha hafif yapmak için çerçeve için farklı kompozitler kullanan bir otomobil üreticisi olabilir.

Combine (Birleştir)

Çoğu zaman tamamen yeni bir şey bulmak zorunda değilsiniz, ancak çözüm (ler) aslında zaten var. Bir fikir tek başına çalışmayabilir, ancak çeşitli fikirleri, süreçleri veya ürünleri tek bir verimli çıktıda birleştirebilirsiniz. İki farklı ürünün birleşimi için mükemmel bir örnek, entegre kameralı cep telefonlarıdır.

Adapt (Uyarla)

Yukarıda belirtildiği gibi, muhtemelen probleminize zaten doğru bir çözümünüz var demektir, henüz bilmiyorsunuz. Bazen bir sorunu çözmek için çalışan bir fikir, farklı bir sorunu çözmek için de kullanılabilir. Yeni bir duruma başarılı adaptasyon için bir örnek Netflix. Şirket, 1999 yılında bir DVD kiralama hizmeti olarak başladı, ancak Blockbuster’ın aksine, geleceğin çevrimiçi akışa ait olduğunu ve iş modelini değiştirdiğini çabucak anladılar. Netflix şimdi geleneksel TV ağları için ciddi bir rakip iken, Blockbuster 2013 yılında iş dışı kaldı.

Modify (Değiştir)

Durumunuzun veya probleminizin bir yönünü değiştirin, örneğin büyüterek, yani abartarak, onlara yeni bir fikir sağlayıp sağlamadığını veya herhangi bir değer ekleyip eklemediğini görün. Bu, sürecinizin veya kavramınızın hangi bölümünün en önemli olduğunu belirlemenize yardımcı olacaktır. Bir yönü büyütmek için bir örnek, bir ürünün üretimini genişletmeye ve bu ürüne odaklanmaya karar veren bir kuruluş olacaktır.

Put to another use (Başka bir kullanıma koy)

Bu, “Uyum” a çok benzer, mevcut bir fikri ya da kavramı başka bir kullanıma koymak, yani orijinal olarak amaçlanandan farklı bir şekilde kullanmaktır. Bir örnek, şu anda kullanılmakta olandan tamamen farklı bir kullanım için icat edilmiş ayakkabılar veya ürünler üretmek için okyanus atıklarını kullanmaktır .

Eliminate (Ortadan Kaldır)

Tasfiye, Yalın veya Altı Sigma’yı bilenlere tanıdık gelebilir . Verimsiz süreçlerin (“atık”) ortadan kaldırılması ile ilgilidir. Elimine edilmesinin bir örneği de Apple’ın MacBook Air’lerinde daha ince ve daha hafif bir optik CD / DVD sürücüsü içermemesi kararını vermesidir.

Reverse (Tersine Çevir)

Bir işlemin veya ürünün yönünü veya yönünü tersine çevir, diğer şeyleri orijinal amacına tamamen tersten yap. Bazen bir ürünün kullanılma şeklini tersine çevirdiğinizde, farklı bir perspektiften şeyleri görmenize yardımcı olur. Örneğin, karar verirken yukarıdan aşağıya yaklaşımı her zaman kullanmış olan bir kuruluş, aşağıdan yukarıya bir yaklaşım benimseyerek karar verme süreçlerini geliştirebileceklerini düşünebilir.

 

Tüm bu yol ve yöntemlerin anaokulu potasında çocuklara uygun olarak eritildiğini düşünün. Geleneksel yöntemlerin dışında farklı bakış açıları sunularak olaylara ve durumlara yaklaşım geliştirilmesi hedeflenmektedir.