Yapılan son araştırmalar, binicilik sırasında atların ürettiği titreşimlerin etkilerini, çocuklarda öğrenmeyi geliştiren sempatik sinir sisteminin aktivasyonuna yönlendirdiğini gösteriyor.

“Bu etkilere baktığımızda, daha önceki çalışmalar, atlı biniciliğin fiziksel sağlığı ve zihinsel etkileri arttırmaya yönelik faydalarını gözlemlenmişti, ancak az sayıda çalışma at biniciliğinin çocuklara etkisini ve biniciliği insanları nasıl etkilediğinin altındaki mekanizmaları ele almıştır” Tokyo Üniversitesi Ziraat Fakültesi profesörü Mitsuaki Ohta.

Ohta ve araştırma ekibi atların yarattıkları hareketlere tepki olarak çocukların kalp atış hızını ölçürken, at binerken at binmeden hemen önce ve sonra basit testler yaparak çocukların performansına etkilerini inceledi.

Çocukların davranış reaksiyonları, hızlı bilgisayarlı sorular kullanarak bilişsel tepkileri değerlendiren bir ‘Git / Git’ testi kullanılarak test edilmiştir. Test, çocukların bir eylemde bulunarak veya kendi kendine kontrol göstererek uygun bir şekilde yanıt verme yeteneklerini belirliyor. Zihinsel performanslarını test etmek için çocuklardan ayrıca basit aritmetik problemler de tamamlamaları istendi.

Sonuçlar, bazı atlara binmenin, çocukların davranışsal görevleri yerine getirebilme yeteneğini büyük ölçüde artırdığını, ancak aritmetik problemleri çözerken çocuk sonuçlarında daha az etkili olduğunu gösterdi.

At binme & bilişsel gelişim;

Ohta, nabızdaki artışlar sadece davranış testiyle ilişkili olduğu için sonuçtaki bu farkın matematiksel testin sadeliğinden kaynaklanabileceğine inanıyor.

“Go / No-go görevleri aritmetik problemlerden daha zor olabilir ve dolayısıyla sempatik sinir sisteminin daha kapsamlı bir aktivasyonuna neden olabilir, çünkü kalp hızı artışları Go / No-go görevlerinin geliştirilmiş performansıyla ilişkiliydi, ancak sorunlar aritmetik değil “diye açıklıyor.

Bu sonuçlar, at binme eyleminin çocuklarda bilişsel becerileri geliştirebileceği anlamına geliyor. Bunlar beyin temelli becerilerdir ki bu gelişme, gelişmiş bir öğrenme, hafıza ve problem çözmeye yardımcı olabilir.

Öyleyse, bu gelişmelere yol açan at biniciliğinde özel olan şey nedir?

“At basamaklarında önemli bir özellik, üç boyutlu ivmeler üretmesidir: Atın pelvisinin hareketi, insan vücuduna motor ve duyu girdileri sağlayabilir ve bu çalışmada, binicinin performansları arasındaki farklardan bazıları bu yüzden hızlanır “

Ohta, sonuçların atın hareketi aktive eden sempatik sinir sisteminin titreşimlerinden kaynaklanabileceğini ve davranış test sonuçlarının iyileştirilmesine neden olduğunu açıklıyor.

Sonuçların atlara veya ırklara göre değişiklik gösterebileceğini düşünmek önemli olmakla birlikte, bir sürü çocuğun at binme sınıflarına kolay erişimi yoktur; belki de daha ulaşılabilir evcil hayvan etkileşimleri ile etkileşimlerden bazı faydalar elde edilebilir.

Ohta, “İnsan-hayvan etkileşimlerinin çocuk gelişimi üzerine olası pek çok etkisi vardır”. “Örneğin, bu çalışmada tanımladığımız kararları dikkate alınarak mantıklı sonuçlara varma ve kompleksi takdir etme ve cevap verme becerisi. Duygusal etkiler ve sözlü olmayan iletişim, daha ileri araştırmalara ihtiyaç duyuluyor “dedi.

Derleme