anaokulu-kucukcemece-kres-tatli-cocuklar-logo

Çocuk Gelişim Evreleri, Yaşanılan Sorunlar ve Çözümleri –

Anne – baba olmak, çocuğun doğum öncesinden, anaokulu çağına ve oradan ergenlik yaşına kadar  her aşamada bazı kabiliyetler kazanmayı mecbur kılmaktadır.

Anneler genellikle çocuğun dönemsel ortaya çıkan sorunlarıyla ilgili nasıl hareket edeceğine dair yardıma ihtiyaç duyabiliyor. Bu yazımızda 2 yaş sendromu, kardeşler arası kıskançlık, gebelikten çocuğun ergenlik dönemine kadar değişik konu başlıklarıyla ilgili yanıtları vermeye çalışacağız.

Çocuğuna bakıp bakamayacağı endişesi duyan, ya da ona gereği gibi bakabileceği endişesi duyan ebeveynler için faydalı bir yazı olacağını umuyoruz.  Gebelik dönemi esnasında ana baba adaylarının çocukları ile ilgili kurdukları hayal, düşünce ve fikirleri mutlaka vardır. Bunların yanı sıra hiç bir fikir sahibi olmadıkları anne baba olmayla ilgili  ve bu süreçle ilgili bir takım düşünceleri olur. Anne baba olmanın yolu sürekli öğrenmeden geçer. Sürekli bir şeyler öğrenerek, tecrübe ederek, kazanılan bir şeydir bu. Çocuk gelişimi ve eğitimi kitapları okumak, seminerlere katılmak, konunun uzmanından destek almak, anne baba adaylarının korku ve kaygılarını en aza indirger.

Destek

İlk olarak eşlerin birbirlerinden bekledikleri nedir bunu belirleyebilirler. Daha sonra konunun uzmanları tarafından kendilerine anlatılan ve  öğretilenleri çocuk olduktan sonra ne kadar başarabilmişler buna bakmalıdırlar. Böylelikle anne ve baba gerektiğinde desteğe başvurabilir. Anaokulu döneminde gerektiğinde okul psikoloğuna da destek için başvurulabilir.

Hayat süratle devam ederken ruhi ve fiziki değişimlerin başladığı dönem ergenlik dönemidir. Çocuk yetişkinliğe yavaş yavaş girerken, çocuğuna eskisi gibi mi yoksa bir yetişkin gibi mi davranmalıyım karmaşasına düşen anne baba cihetinden de zorlu bir dönemdir. Ergenlik dönemi, çocukların da bir birey olduklarını farkına varmaları ve artık bir yetişkin gibi haklara sahip olduklarının bilincine varılan bir dönemdir.

Bu dönemde bireyin genellikle yalnız kalmayı, fikirlerine saygı duyulmasını istediği hassas bir dönemdir. Anne baba bu dönemde sabırlı olmalı ve ergene kişiliğinin oturması için hak tanımalıdır.

Anaokulu çağından, ergenlik çağına kadar tüm yaşlarda çocukların farklı farklı istekleri ve sorunları olmaktadır. Ebeveynler okudukları ile aldıkları eğitim ile sabırla ve dikkatle bu dönemleri atlatmak için çabalamaktadırlar.

Tatlı Çocuklar Anaokulu