Tatlı çocuklar anaokulu kreş logo

Anne-babanın ve diğer aile üyelerinin çocukların eğitimi ve gelişimine katkıda bulunmak adına erken yaşta okulun uyguladığı eğitim programını ” takip edip katkıda bulunmalarını ” sağlayan süreçtir.

AİLE KATILIMI ÇOCUĞUN BAŞARISINA NASIL KATKI SAĞLAR?

Anne-baba çocuğun ilk öğretmenidir ve çocuklarına sosyal ortamın ilk provalarını yapacakları sosyal ortamı sağlarlar. Çocuk aile hayatının dışına ilk kez okul öncesi eğitimi ile çıkar. Çocuk anaokulunda ” formal eğitim ” sürecine katılmış olur. Ailelerin çocuğun eğitim hayatına ilk kez katıldıkları bu dönemde ” aile katılımı ” ile çocuklarının başarısını arttırmaya önemli katkı sağlamış olurlar. Anaokulu dönemindeki aile-okul arasındaki olumlu yöndeki alışveriş çocukların gelişimini de olumlu yönde etkiler.AİLE KATILIMI VE ÇEŞİTLERİ

Aile katılımı sadece çocuğa verilen ödevleri yaptırma, süreci değildir. Okulun hazırlamış olduğu ” aylık bültenleri ” takip etme, bültende ailenin katkı sağlaması gereken yerler için gerekli malzemeleri sağlama- mekân ve zaman sağlayarak çocuğunun gelişimine katkı sağlaması gerekir.

Okul tarafından gönderilen makale, kitap okumalarının yapılması. Ailelerin okula giderek çocuklarının sınıfında herhangi bir etkinliğe katılım sağlama. Sınıf içi etkinliğe katılan ailelerin çocuklarının okula karşı daha olumlu duygular beslemesinin yanında çocuğun özgüvenini arttırır, değerlilik duygusuna olumlu katkılar sağlar.

Veli-öğretmen tanışması, okul toplantısı, okulla haberleşme içinde olma, haber mektupları, seminer katılımları, ev ziyaretleri aile katılım çeşitleri içinde yer almaktadır.

AİLE KATILIMININ ÇOCUĞUN ZEKÂ GELİŞİMİNE KATKISI

*Aile çocuk ilişkileri gelişir.

*Aile katılımının çocuğun gelişimine olumlu yönde katkısı vardır.

*Çocuğun başta zekâ gelişimi olmak üzere duygusal ve sosyal gelişimine de faydası sağlar.

*Çocuğun kendi içinde yaşadığı kültürü ve sosyal hayatı, meslekleri tanıma fırsatı sağlar.

*Çocuğun okul içinde kendini güvende hissetmesini sağlar.

*Çocuktaki yeni öğrenmelerin pekiştirilip, kalıcılığını sağlar.

AİLE KATILIMININ AİLEYE BAKAN YÜZÜ

*Ailelerin çocuklarının gelişimini yakından takibini sağlar.

*Ailenin, okul işleyişi hakkında bilgi edinmesini sağlar.

*Aile ile geçirilen sürecin kalitesini arttırır.

*Ailenin öğretmene karşı olumlu düşünceler geliştirmesini sağlar.

AİLE KATILIMININ ÖĞRETMENE BAKAN YÜZÜ

*Anne-babaların öğretmenlere karşı daha olumlu tutumlar sergilemelerini sağlar.

*Öğretmenin, aileyi daha yakından tanımasına fırsatı sağlar.

*Öğretmen, toplumsal kaynakları kullanmış olur.

*Öğretmenin iş yükü azalır ve çocuklarla yakın ilişki kurabilmesi için daha fazla zaman kalır.

AİLE KATILIMINDAKİ AKSAKLIKLAR

Ailenin aile katılımındaki aksaklıklarını ele aldığımızda bunun çocuk, öğretmen yüzünün olumsuz yanlarının çok fazla olmasının yanında ailenin çocuğu hakkında ve gidişatı hakkında yetersiz bilgiye sahip olmasından dolayı çocuğundaki bazı olumsuz davranışlarının nedenini okula mâl etmesi kaçınılmaz olacaktır. Günlük bülten takipleri yapılmadığında çocukla okula gönderilmesi gereken malzeme eksikliği çocuğun okulda kendini kötü hissetmesine neden olacağı gibi çocukta değersizlik hissine de neden olabilir. Sınıf içinde annesi ” sınıf içi faaliyet katılımı ” yapmayan çocuk, evde ebeveynine öfke duyabilir.

Aile katılımı yetersiz olan çocuğun öğrenmeleri desteklenmediği için çocuktaki bilgilerin kalıcılığı olmaz. Bu tarz durumlarda çocuk kendini yetersiz hissedebilir ve okula gitmek istemeyebilir.

AİLE KATILIMININ SÜREKLİLİĞİNİ ARTTIRMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Öncelikle aile katılımının önemine inanmak gerekir. Çocuğun gelişimini sadece kuruma ve öğretmene mâl etmemek gerekir. Çocuğun gelişimi, aile katılımı-kurum-öğretmen desteği ile gelişir. Aile katlımı ayağının eksik kalması halinde çocuktaki öğrenmeler tam anlamıyla gerçekleşmemiş olur.

Aile katılımını arttırmak için şunları dikkate alın:

1-Okul tarafından gönderilen ” Aylık Bülten ” takiplerinizi yapın.

2-Alınması gerene malzemeler listesi yapın.

3-Çocuklarınızın okul günlük program takiplerini önceden yapın.

4-Sınıf içi etkinliklere katılım gösterin. Bunun için önceden okuldan randevu talep edin.

            5-Okul idaresiyle ve çocuğunuzun öğretmeni ile iletişim halinde olun.

 

Oyun Terapisti Özlem Akyüz TURAN

Comments are closed